Ochranné pracovné pomôcky:

  • Odevy (montérky, tričká, prac. obleky)
  • Rukavice ( jednorázové, podľa noriem, špeciálne)
  • Obuv ( biela, špeciálna podľa noriem)
  • Špeciálne vybavenie a príslušenstvo
  • Ochrana zraku / sluchu / dychu